Антикорупційне законодавство України

Конституція України

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII

Закон України «Про захист персональних даних»,Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481,

Закон України «Про доступ до публічної інформації»,Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314,

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»,Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.119,

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 41, ст.414,

Кримінальний кодекс України, Розділ XVII, «Злочини у сфері службової діяльності, та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»

Глава 13-а  «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» кодексу України про адміністративні правопорушення

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 691 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000, № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Наказ МЮУ 23.06.2010, № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи».

Наказ МЮУ 11.01.2012р. № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16листопада 2011 р. № 1195«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search