Інформаційні довідки з ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Наказ "Про тимчасові заходи щодо формування та надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, у зв`язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей

Для отримання інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі – Довідка) необхідно подати пакет документів:

1. Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

2. Копія паспорту (заповнені сторінки);

3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Інформаційна довідка – це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

У довідці зазначаються:

- відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія та номер паспорта);

- дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення та/або цивільно-правової відповідальності;

- дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення;

- реквізити наказу про накладання дисциплінарного стягнення;

- відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті.

Довідка надається Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальним управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом п'яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають бути обов'язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації відповідно до пункту 3.5 цього розділу, а саме

Пошук у Реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- місце народження;

- число, місяць, рік народження.

Довідка з Реєстру видається на бланку Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за умови пред'явлення посвідчення особи особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search