Банкрутство

Нормативне регулювання у сфері банкрутства

Конституція України

 

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих" №1179 від 19.12.2012

 

Наказ Міністерства юстиції України від 27.12.2012 №1973/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2014  № 1104/5 "Про затвердження Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 01.10.2012 №1446/5 "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків"

 

 

Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1223/5 "Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 14.01.2013 №93/5 "Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)" 

 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 №129/5 "Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 07.11.2012  № 1635/5 "Про затвердження описів і Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 №130/5 "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2013  № 1284/5 "Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2013 №327/5 "Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 №244 "Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів" 

 

Наказ Міністерства юстиції України від 15.03.2013 №447/5 "Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)"

Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015  № 139/7 "Про утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)"

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2013  № 81/5 "Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)"

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search