Державна реєстрація актів цивільного стану

Куди сплатити

Перелік рахунків для зарахування надходжень платежів у Луганській області за посиланням

 

Наказ Головного територіального управління юстиції у Луганській області від 13.05.2017 №231/В "Про затвердження розміру плати за надання платних послуг міськими, районними, міськрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану, відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області"

 

ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про державне мито (із змінами)

Стаття 1. Платники державного мита

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

Державне мито справляється:

- за державну реєстрацію актів цивільного стану, а також повторну   видачу   громадянам   свідоцтв   про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

—————————————————————————————————————————————————————————————————

   Найменування документів і дій,   |   Розміри ставок

   за які справляється мито           |

—————————————————————————————————————————————————————————————————             

За вчинення актів цивільного стану:

а) за реєстрацію шлюбу                0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

за взаємною згодою подружжя,      0,5   - " -

яке не має неповнолітніх дітей

з особами, визнаними у встанов-    0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

леному порядку безвісно відсут- 

німи або недієздатними

в) за реєстрацію зміни прізвища,      0,3   - " -

імені та по батькові (крім зміни

у разі реєстрації шлюбу)

г) за реєстрацію повторної   зміни       3     - " -

прізвища, імені та по батькові,

не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із       0,02   - " -

зміною, доповненням, виправленням

і поновленням актових   записів

цивільного стану

е) за повторну видачу свідоцтв             0,03   - " -

про реєстрацію актів цивільного

стану

Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

- громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових   записів про народження у разі визнання батьківства (материнства),   усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження,   безумовного   (обов'язкового)   і   гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а   у   зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни   та   сім'ї   воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II груп;

Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує  формування та реалізацію

державної бюджетної політики з надання пільг щодо сплати державного мита

Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики - щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.

Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування.

ВИТЯГ станом на 01.12.2017 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2007 р. N 1064

Київ  

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (із змінами) 

Установити, що:  плата за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян(далі Реєстр) становить 73 гривні;  довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру.

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету” від 16.02.2011 № 106 (із змінами)

справляння надходжень до державного бюджету- плата за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється за ККДБ 22012700 з відомчою ознакою Міністерства юстиції України “41”: плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search