Державна реєстрація актів цивільного стану

Нормативно — правова база діяльності відділу

Цивільний кодекс України

Сімейний кодекс України

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 “Про державне мито”

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану”

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженні наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р.. за № 719/4940

Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997 року)

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян,затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5,зареєстрована в Міністерстві юстиції 25.07.2008 за № 691/15382

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян»

Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2013 № 2804/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2013 за № 2241/24773

Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2013 № 2804/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2013 за № 2241/24773

Про затвердження розміру плат за надання платних послуг міськими, районними, міськрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану, відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search