Діяльність представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Інформація Представника Уповноваженого

Представник Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в Луганській області – Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Луганській області КОРОП Ольга Вікторівна

Тел./факс: (06452): 4-21-19;

адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Представник Уповноваженого відповідно до покладених на нього завдань:

1. Координує роботу регіонального відділення.

2. У встановлений строк відповідає на запити Уповноваженого.

3. Надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування, запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції.

4. Щороку до 25 грудня інформує Уповноваженого про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень та проведення публічних заходів за звітний період.

5. У випадках, якщо доручення не може бути виконане у встановлений термін або існують перешкоди для виконання доручення Уповноваженого, представник Уповноваженого своєчасно інформує про це Уповноваженого.

6. Представник Уповноваженого несе персональну відповідальність за діяльність регіонального відділення перед Уповноваженим.

Основними завданнями регіонального відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області є:

1. Виконання доручень Уповноваженого стосовно збору доказів, матеріалів та інформації у справах про порушення Україною Конвенції, справах за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України проти інших Договірних Сторін, у яких Україна залучена як третя сторона.

2. Інформування населення про положення Конвенції, практику Європейського суду з прав людини, діяльність та порядок звернення до Європейського суду з прав людини.

3. Надання роз’яснень посадовим особам державних органів, органів місцевого самоврядування щодо застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права.

Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2019 № 764/5 “Про затвердження Положення про представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини”.

Загальна інформація

Європейський суд з прав людини (далі — Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвенція), може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами — сторонами Конвенції

Підстави звернення до Європейського суду з прав людини

1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав — сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав — одного або кількох. Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами — сторонами Конвенції Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Відповідно, Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.

3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації.

4. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

5. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності.

6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.

7. Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також не обов’язково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Суду.

8. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж — у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній — з моменту стверджуваного порушення.

9. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено — хоча б у стислій формі — предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

Практичні вказівки та рекомендації щодо заповнення формуляра заяви та іншу корисну інформацію можна знайти в нотатці для заповнення формуляру заяви, підготовленій Секретаріатом Європейського суду.

Звертаємо увагу на те, що ці документи було підготовлено Секретаріатом Європейського суду та розміщено на офіційному сайті Європейського суду за посиланням http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ol&c=.

На цьому ж сайті Ви також знайдете відео (англійською, французькою, румунською, російською та українською мовами) на тему "Як подати заяву до Європейського суду з прав людини"/

Офіційний сайт Європейського суду:

посилання

Адреса Європейського суду з прав людини:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30

Листування з Судом

1. Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою. Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

2. Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

3. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено.

Захист інтересів держави в Європейському суді

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search