Нотаріат

Фінансовий моніторинг

 
Публічна заява FATF-лютий 2019 року

 

Публічна заява FATF від 19.10.2018

 

Публічна заява FATF від 29.06.2018

 

Узагальнення результатів перевірок, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за IІІ-IV квартали 2017 року

 

Узагальнення результатів перевірок, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за III-IV квартали 2016 року

Узагальнення результатів перевірок, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за I-II квартали 2016 року

 

Публічна заява FATF 2017 рік

 

Законодавство у сфері фінансового моніторингу

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню р озповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693 “Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 “Деякі питання організації фінансового моніторингу”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р “Про перелік офшорних зон”

Наказ Міністерства юстиції від 12.03.2016 № 672/5 “Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення”

Наказ Міністерства юстиції від 16.10.2015 № 2011/5 “Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення”

Наказ Міністерства юстиції від 13.05.2015 № 673/5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу”

Наказ Міністерства юстиції від 28.05.2015 № 810/5 “Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій”

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 811/5 “Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

Наказ Міністерства юстиції від 18.06.2015 № 999/5 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”

Наказ Міністерства Фінансів України від 29.01.2016 № 24 “Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення”

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 08.07.2016 № 584 “Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search