Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

Правові засади діяльності

У сфері державної реєстрації громадських формувань

 

Конституція України

 

Цивільний кодекс України

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 

Закон України «Про громадські об'єднання»

 

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

 

Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

 

Закон України «Про політичні партії в Україні»

 

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

 

Закон України «Про третейські суди»

 

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012р. №1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 липня 2016 року № 479-р «Про затвердження переліку повних та скорочених історичних державних найменувань, які забороняється використовувати у найменуваннях юридичних осіб приватного права»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»

 

Наказ Міністерства юстиції України 19.12.2008 № 2226/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330

 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 

У сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

 

Конституція України

 

Цивільний кодекс України

 

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

 

Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 21.06.2007 № 412/5 «Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

 

У сфері проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав

 

Конституція України

 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

 

Рішення НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

 

У сфері державної реєстрації статутів територіальних громад

 

Конституція України

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. №1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад»

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search