Забезпечення доступу до публічної інформації

Організаційно-розпорядчі документи

Відповідальні за організацію доступу до публічної інформації

У Головному територному управлінні юстиції у Луганській області відповідальним за організацію доступу до публічної інформації визначено відділ організаційної роботи, документування та контролю. Контактний телефон (06452) 4-24-93.

Обов‘язки щодо оприлюднення публічної інформації у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області покладено на посадових осіб структурних підрозділів згідно наказу.

Контакнтий телефон (06452) 4-24-93.

Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Про затвердження порядку складання та подання запитів на отримання публічної інфомації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Порядок та розміри відшкодування витрат на копіювання або друк документів за запитом на інформацію

Про затвердження Примірного переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області

Про організаційні заходи стосовно розгляду запитів на інформацію

Про затвердження інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Про введення в дію системи обліку публічної інформації

Примірний переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області

©2018 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search