Новини

Previous Next

Юстиція Луганщини продовжує охоплювати кваліфікованою правовою допомогою населення області.  Фахівців юстиції Луганщини спілкувалися з жителями міста  Сєвєродонецька.

Мешканці нашого міста зацікавилися такою формою отримання консультацій, яка дала можливість зрозуміти, як діяти в тих чи інших правових ситуаціях. Питання орендних відносин щодо земельних паїв, оформлення спадщини,субсидії, порядок нарахування аліментів – коло питань у жителів міста досить широке. А тому, надавши кваліфіковані відповіді, забезпечивши відповідною правовою інформацією, нагадавши, що інформація правового характеру від юстиції Луганщини є на сайтах місцевих громад, у друкованих ЗМІ, а також працює платформа загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

#Юстиція відкрита для людей!
#МінЮст #ЯМП! #ПРАВОВА_ДОПОМОГА #MinJust4U

Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією) та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:

            дата та місце проведення загальних зборів (з’їзду, конференції);

            рішення про обрання головуючого та секретаря;

            рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

            рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;

            рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування творчої спілки;

            рішення про затвердження статуту творчої спілки;

            рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів

            управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;

            рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Про прийняте рішення суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повідомляється у 60-денний строк у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Самовільне зайняття  земельної ділянки  є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його вчинення тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, статтею 197-1 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. За вчинення такого злочину встановлене кримінальне покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних або арешту на строк до шести місяців.

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

У разі ж самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, кримінальне покарання встановлюється у вигляді штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, а у разі, якщо таке будівництво здійснено на земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель - позбавлення волі на строк від одного до трьох років.

Крім того, власник або користувач земельної ділянки вправі звернутись до суду із позовом про стягнення із особи, яка неправомірно використовує земельну ділянку завданих цим збитків, а також, у разі, якщо суд визнає це обґрунтованим, і моральної шкоди.

Слід зазначити, що шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Previous Next

25 вересня 2018 року фахівці сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації ГТУЮ у Луганській області Олена Мошкова та Олександр Усатий проводили навчання з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у форматі он-лайн семінару.

У заході прийняли участь державні реєстратори Попаснянської, Марківської районних державних адміністрацій, Лисичанської, Рубіжанської міських рад та Марківської селищної ради. Підчас семінару розглядалося питання щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли.

Крім того, державні реєстратори були ознайомлені з загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО!».

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області повідомляє, що наказом Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2018 року за № 978/32430, вносяться зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 року у разі пошкодження або втрати свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації засновник (співзасновники) має право на одержання дублікату.

Відповідно до пункту 4.2 глави 4 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України N 194/5 від 23.04.2007 для отримання дубліката свідоцтва   про державну реєстрацію у разі його втрати засновник (співзасновники) подає до органу реєстрації заяву та примірник друкованого ЗМІ, у якому
опубліковано оголошення про втрату свідоцтва.

Відповідно до пункту 4.3 Положення у разі пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію засновник (співзасновники) подає до органу реєстрації заяву та пошкоджене свідоцтво, яке залишається у справі реєструючого
органу.
За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого ЗМІ справляється збір у розмірі, установленому Постановою від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів», а саме:

- за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 81,6 грн.;

- за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій – 47,6 грн.;

- за видачу свідоцтва свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру - 340 грн.;

- за видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 204 грн.

Нагадуємо, що державна реєстрація друкованих засобів масової інформації здійснюється такими реєструючими органами:

1) загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст);

2) місцевої сфери розповсюдження - головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні територіальні управління юстиції).

Згідно із частиною сьомою статті 11 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до пунктів 1-3 розділу VI Порядку   надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 (далі — Порядок), доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб чи інших визначених законом осіб до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал електронних сервісів шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі.

Надання витягу з Єдиного державного реєстру здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру шляхом його формування та розміщення на порталі електронних сервісів для доступу до нього користувача з метою перегляду, копіювання та друку.

Формування витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 8 розділу ІІ Порядку.

Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 7 розділу ІІ Порядку.

Для отримання витягу з Єдиного державного реєстру, документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі користувач обов’язково зазначає підставу для їх отримання (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо).

Previous Next

В період з 17 по 21 вересня 2018 року відділом державної реєстрації друкованих засобів масових інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області зареєстровано:

  • 3 громадських формування;
  • проведено 1 державну реєстрацію змін до відомостей про громадське формування;
  • припинено 1 структурне утворення політичної партії.

Цього тижня за консультацією у сфері реєстрації громадських формувань до відділу звернулось 13 осіб.

До того ж співробітники відділу впродовж тижня проводили активну інформаційну роботу з населенням щодо проекту Міністерства юстиції України «Я маю право».

©2018 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search