Новини

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області повідомляє про здійснення у грудні 2017 року експертизи

16 нормативно-правових актів, з метою встановлення відповідності нормативно-правових актів вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практиці Європейського суду з прав людини, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 серпня 2008 року № 1219/7 „Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини”, з яких 13 - за предметом правового регулювання не стосуються Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практиці Європейського суду з прав людини, 3 – відповідають Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практиці Європейського суду з прав людини

©2018 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search