Новини

Підстави для звернення до Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини - міжнародний  судовий  орган, юрисдикція  якого  поширюється  на  всі  держави-члени  РадиЄвропи, що  ратифікували  Конвенцію про захист прав людини і основоположнихсвобод. Суд розглядає  всі  питання, які  стосуються  тлумачення  і  застосування  Конвенції, включаючи  міждержавні  справи  і  скарги  окремих  осіб.

Європейським судом розглядаються тільки заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію чи відповідний Протокол та у яких йдеться про порушення одного чи декількох прав, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї. Європейський суд розглядає лише скарги, предмет яких знаходиться у сфері відповідальності органів державної влади (Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій). Порушення основоположного права стосується Вас особисто і безпосередньо.

Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні. Цей шестимісячний строк зазвичай визначається з дати, коли найвища судова чи адміністративна інстанція, що уповноважена вирішувати Вашу справу, прийняла у ній рішення, або коли Ви чи Ваш представник були повідомлені про це рішення. Заявник повинен обґрунтувати свою заяву: чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо. 

Предметом скарги є невиправдане втручання у фундаментальне право заявника. Заявник не може просто поскаржитися на те, що судове рішення неправильне чи несправедливе. Європейський суд не є апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати чи міняти їхні рішення. 

Заявник може звернутися до Секретаріату Суду на початковому етапі провадження офіційною мовою однієї з країн, що ратифікували Конвенцію. На подальшій стадії розгляду кореспонденція з Суду надсилатиметься англійською чи французькою мовами – офіційними мовами Суду. Заявника або його представника також попросять використовувати англійську або французьку мови в подальшому листуванні.

Заява надсилається тільки поштою (не за телефоном/факсом) за адресою Суду: The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

FRANCE

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search