Новини

Державний виконавець у ролі реєстратора

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон) обтяження — це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору.

З 2016 року державні виконавці здійснюють функції державних реєстраторів. Так, у п.35 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 визначено, що державний та приватний виконавець – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень, а також у разі реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням за результатом прилюдних торгів нерухомого майна, що є предметом іпотеки, виступає у ролі державного реєстратора.

Така державна реєстрація обтяжень проводиться без подання заяви заявником. Тобто, завдяки тому, що виконавці отримали можливість здійснювати функції державного реєстратора, підвищилась ефективність виконання рішень. Алгоритм наступний: виконавець має доступ до реєстру, тому бачить усе належне боржнику майно. Таким чином, виконавець може накласти арешт на майно боржника та не дати йому можливість цю власність продати. Тому з’являється можливість виконати судове рішення за рахунок цього майна.

Раніше подібний механізм був відсутній та поки виконавець надсилав запити до БТІ та реєстраційних служб, боржник успішно позбавлявся своєї власності. Відповідно виконати судове рішення на практиці було практично неможливо.

Щоб виключити ймовірні зловживання з боку виконавців, їхні неправомірні реєстраційні дії можуть бути оскаржені до відповідної Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка діє при Міністерстві юстиції України.

Підводячи підсумки, підкреслимо, що у разі виконання судового рішення у повному обсязі, виконавець самостійно знімає усі накладені ним арешти у реєстрі. 

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search