Новини

Previous Next

Черговий семінар відділу персоналу Головного територіального управління юстиції у Луганській області

10 жовтня 2018 року був проведений черговий семінар відділу персоналу Головного територіального управління юстиції у Луганській області на якому було розглянуто останні зміни у Законі України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016 № 4,ст.43). Із змінами внесеними згідно із законами № 2475-VIII від 03.07. 2018.

А саме, в цих змінах йдеться про таке:

1) статтю 19 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. На посаду державної служби категорії "А" або "Б" не може вступити особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

2) у статті 25:

- частину першу доповнити абзацом десятим такого змісту:

"Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" або "Б", також подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання";

- частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" або "Б", подають заяву про участь у конкурсі та заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання";

3) у статті 84:

- частину першудоповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) наявність у державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А"або "Б", заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання";

- частину другу після слів та цифр "у пунктах 1 - 4" доповнити цифрою "6".

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search