Новини

Перший крок до припинення організацій роботодавців, їх об'єднань

Організація роботодавців - це неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців, а саме юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) або фізичних осіб - підприємців, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб. Організації роботодавців можуть створювати об'єднання роботодавців, які є неприбутковими громадськими організаціями та об'єднують організації роботодавців, їх об'єднання. Статтею 17 Закону України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" встановлені особливості припинення організацій роботодавців, їх об'єднань.

Організації роботодавців, їх об'єднання можуть бути припинені шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення з'їзду (конференції) організації, об'єднання, прийнятого у визначеному статутом порядку, або у примусовому порядку за рішенням суду.

Із організації роботодавців, їх об'єднання може бути виділена інша (інші) відповідні організації, їх об'єднання.

Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзду (конференції) організації, об'єднання приймають рішення про використання майна та коштів організації роботодавців, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків з кредиторами.

Організації роботодавців, їх об'єднання, які порушують норми Конституції України та законодавства України, можуть бути примусово розпущені лише за рішенням суду.

Не допускається припинення організацій роботодавців, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.

Рішення про примусовий розпуск об'єднань організацій роботодавців не тягне за собою розпуску організацій роботодавців, їх об'єднань, які входять до цього об'єднання.

Припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(далі -Закон про реєстрацію).

Частиною десятою статті 17 Закону про реєстрацію встановлено, що для державної реєстрації рішення про припинення подаються такі документи:

  1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення відповідного органу організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців про припинення юридичної особи;
  2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта -для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку впаспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні відповідного органу організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців про припинення юридичної особи.

Рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію, має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Адміністративний збір за державну реєстрацію рішення про припинення організацій роботодавців, їх об'єднань не справляється.

Строк розгляду документів щодо організації роботодавців, їх об’єднань – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Документи, які подаються для державної реєстрації припинення організації роботодавців, їх об’єднань, повинні відповідати вимогам частини першої статті 15 Закону про реєстрацію.

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search