Новини

Що потрібно знати про принципи створення і діяльності громадських об'єднань

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про громадські об'єднання” (далі - Закон) громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Беручи до уваги зміст статті 3 Закону, слід визначити кілька основних принципів діяльності громадських об’єднань.

Перший принцип – це добровільність.

Насамперед цей принцип означає, що особи, які вирішили створити (заснувати) громадське об’єднання, а також особи, які згодом стануть членами цього об’єднання, приєднуються виключно за власним бажанням.

Ніхто не може бути примусово залученим до будь-якого громадського об'єднання.

Якщо через певний час будь-хто з учасників (членів) об’єднання не захоче продовжувати діяльність у цьому об’єднанні, він за власним бажанням виходить з нього (за винятком членів громадського об’єднання, обраних на посади керівника громадського об’єднання чи заступника такого керівника, членство яких в громадському об’єднанні припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника).

Другий принцип – самоврядність.

Самоврядність означає, що учасники громадського об’єднання мають право самостійно визначати напрями своєї діяльності. Жодний державний орган або орган місцевого самоврядування, інші фізичні чи юридичні особи не можуть втручатися в діяльність такого об’єднання і визначати, що воно має робити, крім випадків, визначених законом.

Важливим принципом є принцип вільного вибору території.

Законодавець не встановив територіальні обмеження, а отже, громадське об’єднання може самостійно визначати територію своєї діяльності. Будь-яке громадське об’єднання може здійснювати свою діяльність на всій території України або на території, яку визначили засновники.

Принцип відсутності майнового інтересу.

Цей принцип означає, що якщо в процесі своєї діяльності громадське об’єднання отримало певне майно (офісну техніку, канцелярське приладдя, різноманітний реквізит), то учасники (члени) цього об’єднання не мають права на частку цього майна. Також даний принцип передбачає, що доходи або майно громадського об’єднання не можуть бути розподілені між його учасниками. Доходи і майно громадського об’єднання мають використовуватися для діяльності цього об’єднання. Разом з тим принцип гарантує, що учасники не відповідають за зобов’язаннями громадського об’єднання.

Важливою складовою цього принципу є закріплена діючим законодавством вимога, що у разі саморозпуску громадського об’єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. Таким чином, навіть у разі припинення об’єднання «претендувати» на будьяке майно чи кошти засновники чи члени (учасники) не можуть.

Принцип рівності перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або статусу такого об'єднання.

Принципи прозорості і відкритості забезпечують право всіх учасників на вільний доступ до інформації про діяльність громадського об’єднання (які заходи вживаються, хто в них бере участь, які рішення ухвалюються керівними органами, яке майно має громадське об’єднання).

Принцип публічності зобов’язує всі громадські об’єднання інформувати громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.

Таким чином, можна вважати, що сьогодні створене комфортне правове поле для розвитку та діяльності будь-яких громадських об’єднань на рівних умовах.

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search