Новини

Перелік та вимоги до документів, які подаються для державної реєстрації структурних утворень політичних партій

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (далі - Закон про реєстрацію) для державної реєстрації структурного утворення політичної партії із статусом юридичної особи, подаються наступні документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи форми 1, затверджена наказом Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” від 18.11.2016 № 3268/5 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630 (із змінами);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення установчих зборів (конференції) структурного утворення політичної партії про створення юридичної особи;

3) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти структурне утворення політичної партії для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

4) реєстр осіб, які брали участь в участь в установчих зборах (конференції) структурного утворення політичної партії.

Згідно із частиною другою статті 21 Закону про реєстрацію для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, форми 18, затверджена наказом Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” від 18.11.2016 № 3268/5 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630 (із змінами);

2) копія статуту політичної партії;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції);

4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам статті 15 Закону про реєстрацію, а саме:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

5) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search