Новини

Відмова власника землі від поновлення договору оренди

Вже п’ять місяців продовжують роботу мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів у віддалених населених пунктах Луганської області.

Найбільш наболілим питанням населення є порядок відмови власника землі від поновлення договору оренди. Причин для невдоволення власником земельної ділянки може бути багато. Перш за все, це несплата або в неповному розмірі сплата орендарем орендної плати. По-друге, підчас оренди здійснюється погіршення якості землі. По-третє, небажання орендаря вносити зміни до договору чи надавати інформацію щодо нарахування та виплати орендної плати.

Відповідно до ч.1 ст 33 Закону України «Про оренду землі» (далі – Закон) після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендарякий належно виконував обов’язки за умовами договору,має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Чинне законодавство передбачає дві окремі підстави для поновлення договору оренди землі на новий строк:

1) переважне право орендаря;

2) продовження використання землі.

Переважне право орендаря на поновлення договору оренди землі на новий строк зобовязує сторони вчинити певні дії. Так, орендар зобовязаний у строк, встановлений договором, але не пізніше місяця до закінчення строку його дії, надіслати лист-повідомлення орендодавцю про намір скористатися переважним правом. До листа-повідомлення додати проект відповідної додаткової угоди.

У свою чергу, орендодавець зобов’язаний у місячний термін розглянути надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевірити його на відповідність вимогам законодавства, узгодити з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, прийняти рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укласти з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі.

Зверніть увагу! У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності) та з уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення цими органами про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності). Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк.

Власник земельної ділянки, який бажає відмовитись від поновлення договору оренди повинен не допустити помилки в «паперовому» спілкуванні з орендарем. Справа в тому, що Закон передбачає процедуру комунікації орендаря і орендодавця перед закінченням і після закінчення строку дії договору оренди. Для власника земельної ділянки, який має заперечення щодо продовження договору оренди землі, Закон встановлює місячний термін з моменту закінчення строку договору для викладення цих заперечень у листі-повідомленні і направленні його орендарю, ця вимога передбачена у ч. 3 ст 33. Закону.

Отже, і у випадку направлення орендарем листа-повідомлення про намір поновити договір в термін, визначений договором (як правило, не пізніше, ніж за місяць до закінчення договору), і у випадку, якщо орендар не направляв такого листа чи направив його після закінчення дії договору, орендодавець повинен обовязково направити орендарю в місячний термін від дати закінчення договору відповідний лист-повідомлення про відмову щодо поновлення договору оренди.

Наголошуємо на неухильному дотриманні норм діючого законодавства, так як лист орендодавця, надісланий до закінчення строку дії договору, не є письмовим запереченням проти поновлення договору оренди та не породжує юридичні наслідки для сторін, тобто не створює жодних прав та обовязків, оскільки надісланий поза межами місячного строку.

Інший важливий аспект – це порядок повідомлення власником земельної ділянки орендаря. Законом зазначено про необхідність направлення листа-повідомлення, але не визначено зміст і форму такого листа. Тому він складається у довільній формі, але з його змісту орендар повинен однозначно зрозуміти позицію орендодавця. Лист-повідомлення може бути вручений орендарю особисто під розпис або відправлений поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. Іншими словами, для реалізації права відмовитись від договору оренди землі, не потрібно мати підтвердження, що лист отриманий орендарем. Достатньо мати доказ, що він йому направлений.

Таким чином, загальним і єдиним механізмом припинення договірних орендних правовідносин власникам земельних ділянок є саме дотримання встановлених законодавством процедур і строків.

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search