Новини

Державна реєстрація зміни керівника структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи

Відповідно до статті 2 Закону України “Про політичні партії в Україні” під політичною партією розуміється зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

У випадку зміни керівника структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи, місцезнаходженням якого є населені пункти Луганської області, слід звертатися до Головного територіального управління юстиції у Луганській області, яке є суб'єктом державної реєстрації.

Також, необхідно акцентувати увагу на тому, що порядок зміни (обрання) керівника структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи визначається статутом політичної партії.

Відповідно до частини дев'ятої статті 11 Закону України “Про політичні партії в Україні” політична партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну партію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, у 10-денний строк після прийняття рішення з цього питання.

Для зміни керівника структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, подаються наступні документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, форма 3, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (із змінами);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про зміни, крім внесення змін до інформації про місцезнаходження та про здійснення зв'язку. Невід’ємною частиною такого рішення є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

3) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі якщо керівник входить до складу керівного органу структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи;

4) документ про сплату адміністративного збору (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Державна реєстрація зміни керівника в структурному утворенні політичної партії зі статусом юридичної особи проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів.

Отримати консультацію можливо за допомогою он-лайн чату з питань державної реєстрації громадських формувань за посиланням: http://lugjust.gov.ua/gf-chat/ та за телефонами: 0645242216, 0953624202.

Дізнатися про стан розгляду документів, які подані до Головного територіального управління юстиції у Луганській області у сфері державної реєстрації громадських формувань можливо за допомогою он-лайн послуги для громадських формувань “Перевірка стану розгляду документів у сфері державної реєстрації” за посиланням: http://lugjust.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=171&Itemid=437.

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search